top of page

Photobiotics - En av løsningene på antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens omtales som den snikende pandemien med mer enn 1,2 mill. ofre på verdensbasis. Antallet er estimert til å stige i årene fremover dersom ikke trenden med økende resistens snur. Deler av problemet er antibiotika i naturen som gir bakteriene muligheten til å utvikle resistens. Antibiotika som kan brytes ned av lys fjerner denne muligheten og bremser resistens utviklingen.

Photobiotics - En av løsningene på antibiotikaresistens

Magne

bottom of page